Asfalt Kırığı
Şehrin muhtelif yerlerinde deformasyona uğrayan asfalt kazılıp işletmemize getirilmekte. Burada makinemizde işlenerek ihtiyaç olan yerlerde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Böylece atıl haldeki malzemeyi tekrar işleyip kullanarak çevreye karşı duyarlılığını göstermektedir.