Laboratuvar Hizmetleri
Kalite Kontrol Laboratuvarımızda deneyimli personelimiz ve test cihazlarımızla hammadde ve ürünlerimizin kalite kontrolu yapılmaktadır. 

   
Kalitesi onaylanmış ürünlerimiz sektörle ilgili standartlara uyum sağlanmaktadır. İzbeton Kalite Kontrol Laboratuarı teknik donanımı ile özellikle asfalt konusunda İzmirin en gelişmiş laboratuarlarından biridir.
  
Şirketimizin "Önce Kalite" politikasına paralel olarak teknolojik gelişimini günden güne daha iyi noktalara taşıyan Kalite Kontrol Laboratuvarımızın, bünyesinde bulunan asfalt, beton, zemin labatuvarları tüm proses kontrollerini gerçekleştirecek teknoloji donanıma ulaşmıştır.  Üretimde kullanılacak hammaddeler üzerinde 10 hammadde kontrol noktasında, toplam 93 ayrı tip kontrol ve deney, Üretim safhasında 9 üretim kontrol noktasında, toplam 26 ayrı tip kontrol ve deney, ürün ve uygulama safhasında ise 8 noktada, toplam 29 ayrı tip kontrol ve deney gerçekleştirilmektedir.

                     

Üretime bağlı olarak ayda ortalama 2000 adedin üzerinde yapılan deneylerin sonuçları, standart ve şartnamelere göre uygunluk değerlendirilmesinden geçirilerek, gerektiğinde düzeltici ve önleyici çalışmalar süratle başlatılmaktadır. 

Laboratuvarımızda, standartlar dahilinde gerekli tüm deney ve kontroller, deneyimli personel ve hassas cihazlarımızla gerçekleştirilmektedir. 

2006 yılında Asfalt laboratuarımız asfalt agregası ve asfalt üretim ve ürün kontrollerinde gerekli olan tüm deneyleri yapar hale gelmiştir.

2007 yılında bitüm laboratuvarı kurularak en son teknoloji laboratuvar deney cihazları ile donatılmıştır.  Böylece asfalt laboratuarımız asfalt üretim ve uygulama sürecini tam anlamıyla kontrol eder hale gelmiştir.

2007 yılında asfalt ürün ve uygulama kalitesinin artması yanında asfalt betonu altına gelen temel ve alttemel tabakaları için de iyileştirmelere gidilmiş ve yine ilk defa dizaynı ve üretimi yapılarak alttemel tip-a malzemesi ile alttemel tabakası yapılmaya başlanmıştır.

Asfalt uygulama öncesi temelin yeterliliği yeni alınan nükleer cihazla kontrol edilerek uygulamalar kontrollü olarak devam ettirilmiştir. Bu sayede asfalt betonunda temel yetersizliğinden kaynaklanan bozulmaların önüne geçilmiştir.