Duyuru Ayrıntı
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV DUYURUSU
 
                                                                                                               
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmesi Kapsamında Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Duyurusu

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı li Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalışmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 8 inci maddesine göre 09.11.2015 tarih ve 2015/135120 KN numaralı ‘’Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi’’ ihalesi, 4734 sayılı Kanunun 62. Maddesi (e) Bendi kapsamındaki esaslar dâhilinde olup; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işi olduğu nedeni ile aşağıda ad ve soyadları belirtilen personellerin müracaatları kabul edilmiş ve kabul edilenlerin isimlerinin Tebliğin İlan Başlıklı 35. Maddesi gereğince ekli ilanın www.izbeton.com.tr adresinde 21.02.2018 tarihinde yayınlanmıştır. İzmir Valiliği’ne gönderilen, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları tarafımıza henüz bildirilmemiştir. Tebliğin İlan Başlıklı 39. Maddesi gereğince yapılacak olan sınav bilgileri ve sınava katılacakların listesi aşağıda belirtilmiştir.

Sınav yeri    : İZBETON A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ankara Asfaltı No:385 Naldöken - Bornova / İZMİR
Sınav usulü : Sözlü
Sınav tarihi  : 16 / 03 / 2018
Saat             : 10:00

Adaylar gelirken yanlarında Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisini getireceklerdir. Özel Güvenlik Görevlileri ayrıca Özel Güvenlik Kimlik Kartlarının aslını ve fotokopisini de getireceklerdir.

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar İdaremiz internet sayfasında ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınavda başarısız olanlar sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 4 gün içerisinde itiraz edebilirler. İtiraz, İtiraz komisyonunca değerlendirilerek karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Sınava girecekler listesi :