Geri Dönüşüm
İzbeton işletmekte olduğu Hafriyat Döküm Sahaları ile hem şehrin hafriyatlarının bertarafını sağlamakta hem de tahrip olan ormanlık alanların tekrar orman niteliği kazanmasına katkı koymaktadır. 
Ayrıca, şehrin muhtelif yerlerinde deformasyona uğrayan asfalt kazılıp işletmemize getirilmekte. Burada makinemizde işlenerek ihtiyaç olan yerlerde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Böylece atıl haldeki malzemeyi tekrar işleyip kullanarak çevreye karşı duyarlılığını göstermektedir.