Sosyal Faaliyetler

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin; cami, cemevi gibi her türlü ibadethanelerin, dernek, vakıf ve amatör spor kulüplerine ait bina ve tesislerin, mezarlıkların bakım-onarımını yapmaktadır.


2010-2018 YILLARI ARASINDA YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI: