ÜRÜNLER

AGREGA

Asfalt imalatında kullanılan, belirli gradasyona ve kaliteye sahip kayaç parçaları, çakıl kırmataş, kum vb. gibi mineral malzeme veya bunların karışımıdır.