YÖNETIM SISTEMI

İZBETON YÖNETIM SISTEMI

YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ (Kalite, Çevre ile İş Sağlığı ve Güvenliği)

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON A.Ş. olarak, tüm çalışma alanlarımız ve taahhüdümüz altındaki projelerimizin gerçekleştirilmesinde, sürekli ve kalıcı başarının; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemlerinin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile sağlanacağına inanıyoruz.

Bu nedenle,

Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,

Tüm faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası yasal şartlara uygun olarak yürütmeyi,

Müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı,

Paydaşlarıyla ilişkileri ortak akıl ile yöneterek, onları desteklemeyi ve geliştirmeyi,

Şirketin performansını ve üretimin verimliliğini sürekli iyileştirmeyi,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri dikkate alarak ve riskleri yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi,

Çalışanların ve çalışan temsilcilerin katılımını teşvik eden açık iletişim ortamı sağlamayı,

Çevre boyutlarını belirleyerek ve çevresel etkilerini değerlendirip, çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmayı, atıkları kontrollü şekilde bertaraf etmeyi,

Enerjiyi verimli kullanmayı ve doğal kaynakları korumayı,

Çalışanların performans ve memnuniyetini arttırmaya yönelik uygun çalışma ortamını yaratmayı,

taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği Politikası

İzbeton A.Ş. olarak şirketimizde bilgi güvenliğini sağlamak adına aşağıdakileri taahhüt ederiz:

Yasal ve Mevzuat gereksinimleri iş süreçlerimize adapte ederek uymayı ve uygulamayı,

Şirketimizde kullanılan tüm bilgi varlıklarını herhangi bir yetkisiz erişime karşı korumayı, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamayı,

Tüm bilgi varlıklarına İstenildiği zaman yetkili kişilerin erişimini sağlamayı,

İş sürekliliğini sağlayacak altyapı gereksinimlerini karşılamayı,

Bilgi güvenliği farkındalığını ilgi taraflarımıza yaymayı.