ÜRÜNLER

ASFALT

Asfalt, belirli gradasyondaki agrega ve filler ile bitümlü bağlayıcının belirli şartlarda karışımından meydana gelen yüksek niteliğe sahip bir sıcak karışımdır. Agregalar, bitümlü bağlayıcı ile belirli oranlarda ve kontrollü bir sıcaklıkta asfalt plentinde karıştırılır. Bu karışım daha sonra serim yapılacak yere taşınır ve kamyondan serimi uygulayacak makineye aktarılır. Daha sonra bu serici, asfaltı yol boyunca dağıtır ve belirlenen kalınlıkta serim işlemini tamamlar. Bu işlemden hemen sonra serimi yapılan asfalt soğumadan, silindir ile sıkıştırma işlemi uygulanır.