ÇEVRE

ÇEVRESEL FAALIYETLERIMIZ

2872 sayılı Çevre kanunu ve ilgili mevzuatları kapsamında sorumluluklarımızı yerine getirirken, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların kullanımının minimum düzeyde olması ana hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda alınan önlemlerin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Daha az doğal kaynak kullanımını sağlamak için çalışma yöntemlerimizi bu yönde geliştirmek için devamlı AR–GE çalışmaları sürdürülmekte ve geri kazanım faaliyetlerimize hız verilmektedir. Geri kazanım sonucu elde edilen ürünlerde aktif bir şekilde yol yapım çalışmalarında kullanılmaktadır.

2016 yılında güney bölgesi için Bayındır ve kuzey bölgesi için Bergama ilçelerinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin tahsis etmiş olduğu alanlarda iki yeni şantiye kurulmuş ve hizmete açılmıştır. Bornova merkez şantiyemizde de üretim teknolojisinde yeniliklere gidilerek yeni yatırımlar yapılmıştır. Bu yatırımlar sayesinde daha az enerji tüketimi sağlanmıştır.

Yeni bölge şantiyeleri sayesinde; Kuzey ve güney bölgelerindeki ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet ulaşmaktadır. Bölgelerin ihtiyacı olan sıcak karışım asfalt ve parke-bordür tamamen yerinde üretilerek; taşıma mesafeleri azalmış, yakıt tüketimi ve enerji kaybı azaltılması sağlanmıştır.

Bornova, Bergama ve Bayındır Şantiyelerimizde faaliyetlerimiz sırasında;

  • Periyodik olarak emisyon ve imisyon ölçümleri
  • Üretim tesisleri bacalarında filtreler ile emisyon önlemi,
  • Kaynakta toz önleme tertibatları,
  • Toz bastırma sistemleri,
  • Tesis içi yolların temizliği için süpürge araçları ve arazözler kullanılarak,
  • Oluşan atık suları geri dönüşümünü sağlayarak
  • Çevreye duyarlı ve zarar vermeyen üretim anlayışı benimsenmektedir.

Hafriyat Depolama

İzmir ili genelinde oluşan atık hafriyat toprağını İzmir Büyükşehir Belediyesinin izinlerini almış olduğu sahalar ihale kapsamında rehabilite amaçlı işletilmektedir. Bu sayede hem yapısı bozulmuş alanlar tekrar doğaya kazandırılmakta hem de gelişi güzel çevreye dökülen atık hafriyat toprağının ve görüntü kirliliğinin de önüne geçilmektedir.

Ağaçlandırma Çalışmaları

Rehabilitesi tamamlanan terk edilmiş eski maden ocaklarında ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. İZBETON bu zamana kadar 6 sahada rehabilite ve ağaçlandırma çalışması yapmıştır. Toplamda 713,290 m2 lik sahaya 84000 ağaç dikilmiştir.

İnşaat – Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım

İzmir İli genelinde oluşan inşaat ve yıkıntı atıkları, Mobil Kırma Tesisimizde geri dönüştürülerek yol alt temel malzemesi olarak kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu sayede hızla tükenen doğal kaynaklarımızın tüketimini azaltmış olmakla beraber ülke ekonomisini de katkı sağlanmaktadır.

Çevresel Faaliyetler