ÜRÜNLER

HAZIR BETON

Aynı veya farklı seviyelerde bulunan yüzeyleri, fiziki veya görsel sınır meydana getirmek veya çevrelemek ve farklı türde trafik için düzenlenen alanları birbirinden ayırmak için tasarlanan, tek olarak veya diğer birimlerle birlikte kullanılan ön dökümlü beton birim.